Partners

Universities, organisations and companies that help to facilitate our research.

 

 

logo NOCNSF  logo VWSSTW-Eng-RGBlogo onderzoeksprogrammaSport

Het integrale onderzoeksprogramma Sport (zie website onderzoek in de sport) heeft tot doel om het wetenschappelijk onderzoek op het terrein van (top)sport en bewegen met betrekking tot de pijlers Presteren, Meedoen en Vitaal te versterken en zodoende kwalitatief hoogwaardige en duurzame kennis op te bouwen en die kennis in te zetten voor de praktijk. Technologiestichting STW is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten binnen de pijler Presteren. Deze pijler is gericht op het optimaliseren van (top)sportprestaties en bevorderen van innovaties. De missie van STW is het realiseren van kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Naar website STW>>

 

 

 

VUlogo_NL_Wit_HR_RGB_tcm9-201376

De Vrije Universiteit Amsterdam is uitvoerend partner in dit project. Project FASTBALL wordt uitgevoerd vanuit de Faculteit der Bewegingswetenschappen. Bewegingswetenschappen bestrijkt een breed spectrum van zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Dit onderzoek kenmerkt zich door een sterke integratieve en translationele benadering. De focus van het onderzoek ligt op gezonde en pathologische beweging, en op het bewegingsapparaat en aandoeningen daarvan. Naar website VU>> Naar website Bewegingswetenschappen>>

 

 

De TU Delft is uitvoerend partner in dit project. Aan de faculteit Mechanical, Maritime and Materials Engineering wordt onderzoek verricht aan het modelleren van de schouder en de biomechanica van het gooien. De faculteit 3mE leidt geëngageerde ingenieurs en promovendi op en voert baanbrekent wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van werktuigbouwkunde, maritieme techniek en materiaalkunde. Naar website TU Delft>> Naar webstie 3mE>>

 

 

 

logo knbsbAfgelopen jaren heeft de KNBSB een voortvarende ontwikkeling doorgemaakt, met de inrichting van een kolommenstructuur met als doel meer betrokkenheid van de verenigingen bij het ontwikkelen en organiseren van onze sporten. Talentontwikkeling is een onmisbare pijler onder het Nederlandse honkbalsucces. Er wordt door deskundige mensen voortdurend werk gemaakt van het ontwikkelen en monitoren van het talent op de Nederlandse honkbalvelden. In Nederland zijn zes Baseball Academies die volgens het KNBSB Meerjarenopleidingsplan zorgen voor het opleidingstraject van honkbaltalenten in de regio. Dat betekent dat de beste jonge honkballers in de regio onder verantwoordelijkheid van de KNBSB worden geselecteerd en binnen de honkbalschool worden opgeleid. Naar website KNBSB>>

 

 

 

Centrum voor Topsport CTOen Onderwijs (CTO) Amsterdam biedt talentvolle sporters een unieke kans om fulltime trainen, studeren en wonen in Amsterdam te combineren. Professionele voorzieningen en minimale reistijd voor de sporter staan hierbij centraal. Trainingsaccommodaties, onderwijsfaciliteiten (van middelbaar tot universitair onderwijs), huisvesting en (para)medische begeleiding zijn op fietsafstand van elkaar gerealiseerd. CTO Amsterdam creëert de optimale omstandigheden en randvoorwaarden voor de talenten en toppers op weg naar internationale successen en medailles op EK’s, WK’s en Olympische Spelen. Naar website CTO>>

 

 

 

logo manual fysion

ManualFysion is een praktijk voor manuele therapie en (sport)fysiotherapie met als kenmerken kennis, expertise, passie en enthousiasme. De missie van de praktijk komt er in het kort op neer dat de fysiotherapeuten en manueeltherapeuten met elkaar optimale zorg te willen bieden aan de patiënt met een maximum aan plezier voor de hulpverleners zelf. Naar website Manual Fysion>>

 

 

 

Medicort Sports & Orthopedic logo medicortCare (S&OC) is gespecialiseerd in fysiotherapie ten behoeve van sport en orthopedische revalidatie.
Ons team bestaat uit fysiotherapeuten met specialistische kennis en ervaring ten aanzien van verschillende sporten (hardlopen, tennis, klimmen, hockey, wielrennen, honk/softbal etc) en lichaamsonderdelen (enkel, knie, heup, schouder, hand, pols etc). Wij beschikken over innovatieve apparaten, goede faciliteiten en wetenschappelijke kennis om mensen hun topniveau te laten bereiken. Wij zijn altijd op zoek naar de nieuwste technieken en behandelmethoden. Medicort S&OC versterkt haar kennis door deze te delen en streeft naar een landelijk hoog niveau. Wij werken samen met andere top-instituten en specialisten. Naar website Medicort>>

 

 

 

logo bergman

Bergman Clinics is een door het ministerie van VWS erkende instelling voor medisch specialistische zorg en is in meer dan 25 jaar uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande zelfstandige klinieken van Nederland, met negentien vestigingen verspreid over Nederland. Naar website Bergman Clinics>>

 

 

 

logo aissBinnen het ‘Amsterdam Institute of Sport Science’ (AISS) werken de Vrije Universiteit, VU Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, AMC en Hogeschool van Amsterdam samen. Vanuit AISS zoeken wij nauwe samenwerking met sportorganisaties en het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam.