Scientific Agenda

NWO heeft eind mei 2018 een onderzoeksprogramma gelanceerd in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda. Door te investeren in vernieuwend en maatschappelijk relevant onderzoek via de 25 routes van de Nationale Wetenschapsagenda kan kennis worden ontwikkeld voor wetenschappelijke doorbraken en voor maatschappelijke opgaven. Het onderzoeksprogramma zal alle disciplines bestrijken en is gericht op de hele keten van fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. De Nationale Wetenschapsagenda kan je hier vinden

In het Nationale Wetenschapsagenda is het sportonderzoek gedefineerd binnen de route Sporten Bewegen in de leerlijn ‘Beter Presteren’. Lees meer over de route Sport en Bewegen.

De leerlijn ‘Beter Presteren’ heeft als uitgangspositie: “meer medailles vereisen meer wetenschappelijke kennis”. Het Baseball Science Centre NL heeft als doel om wetenschappelijk onderzoek in de honkbal praktijk te stimuleren. Zodoende raakt de functie van het honkbalonderzoek de kern van de doelstellingen van de Nationale Kennisagenda Sport en Bewegen.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie kennisgebieden:

1 Beter leren — Effectief leren gaat over de manier waarop wordt geleerd: de rol van kijkgedrag en visueel trainen; inslijpen versus differentieel leren; en het belang van instructies. Cruciaal om te kunnen leren is feedback. Daarbij spelen technische hulpmiddelen steeds vaker een belangrijke rol, zoals camera’s en brillen met displays die realtime feedback geven. Daardoor verandert ook de rol van de coach.
2 Beter trainen — We kunnen trainingsprocessen optimaliseren door effectieve trainingsmethoden te ontwikkelen; door de trainingsbelasting af te stemmen op iemands belastbaarheid; en door rekening te houden met het fysieke en mentale herstelvermogen van de sporter. Intensieve of meerdaagse competities waarin sporters in korte tijd vaak moeten ‘pieken’, maken herstelbevorderende activiteiten en maatregelen nog belangrijker. Ook voeding, slaap, het immuun- systeem en psychologische en sociale factoren spelen een grote rol bij effectieve trainingsprocessen.
3 Beter presteren — Een topprestatie op het juiste moment begint met een optimaal fysiek, mentaal en tactisch voorbereidingstraject tot aan de start en, afhankelijk van het type sport, de juiste materiaalkeuze. Tijdens de wedstrijd tellen factoren als samenwerking, strategie, coaching en (een winnaars-)mentaliteit. Innovatieve wetenschappelijke ontwikkelingen en metingen kunnen de sporters helpen zich optimaal te prepareren.